دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم علم چی میبدی
تاریخ:
1400/02/08
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سعید دهقانی فیروزابادی
تاریخ:
1399/10/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نجمه صدق امیز مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی ریسک بهداشتی آب های زیرزمینی شهر یزد با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و آنالیز حساسیت .......
تاریخ:
1399/10/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حشمت حسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تطبیقی جایگاه حقوقی بارنامه دریایی به عنوان سند تجاری در اسناد بین المللی و حقوق دریایی ایران .......
تاریخ:
1399/09/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حشمت حسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تطبیقی جایگاه حقوقی بارنامه دریایی به عنوان سند تجاری در اسناد بین المللی و حقوق دریایی ایران .......
تاریخ:
1399/09/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میلاد طالب زاده چالشتری
تاریخ:
1399/06/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن طالعی بافقی
تاریخ:
1399/05/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا صحرایی
تاریخ:
1399/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا صحرایی
تاریخ:
1399/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا صحرایی
تاریخ:
1399/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا صحرایی
تاریخ:
1399/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیدرضا کویت زاده
تاریخ:
1399/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ابراهیمی
تاریخ:
1399/04/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ابراهیمی
تاریخ:
1399/04/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ابراهیمی
تاریخ:
1399/04/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسن زاده
دانشجو: اسداله حاتمی
تاریخ:
1399/04/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اصغر حق جو
تاریخ:
1399/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اصغر حق جو
تاریخ:
1399/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اصغر حق جو مورد تصویب مدیر گروه محمد رضا ملاحسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه ساختار مدیریت فرآیندهای سازمانی براساس پردازش ابری و اصول ITIL (موردی بانک ملی) .......
تاریخ:
1399/03/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اصغر حق جو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه ساختار مدیریت فرآیندهای سازمانی براساس پردازش ابری و اصول ITIL (موردی بانک ملی) .......
تاریخ:
1399/03/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد رضا ملاحسینی
دانشجو: ذوالفقار نصیری
تاریخ:
1399/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد رضا ملاحسینی
دانشجو: سیما ملک ثابت
تاریخ:
1399/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسن زاده
دانشجو: مهدی محمودی
تاریخ:
1399/03/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسن زاده
دانشجو: حمیدرضا کویت زاده
تاریخ:
1399/03/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد حسن زاده
دانشجو: وحید خلیلی
تاریخ:
1399/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ذوالفقار نصیری
تاریخ:
1399/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ذوالفقار نصیری
تاریخ:
1399/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسداله حاتمی
تاریخ:
1399/02/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اصغر حق جو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه ساختار مدیریت فرآیندهای سازمانی براساس پردازش ابری و اصول ITIL (موردی بانک ملی) .......
تاریخ:
1399/02/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیما ملک ثابت
تاریخ:
1399/02/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیما ملک ثابت
تاریخ:
1399/02/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیما ملک ثابت
تاریخ:
1399/02/15
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر امینی هرندی
تاریخ:
1399/02/10
موضوع: صدور کد
حسین دهقانی فیروزآبادی برای پایان نامه دانشجو امیر امینی هرندی کد صادر نمود.
تاریخ:
1399/02/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیما ملک ثابت مورد تصویب مدیر گروه محمد رضا ملاحسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده در پیش بینی سبک های عشق ورزی در افراد متأهل .......
تاریخ:
1399/02/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهناز حیدری
تاریخ:
1399/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیدرضا کویت زاده
تاریخ:
1399/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریبا کمالی اردکانی
تاریخ:
1399/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحید خلیلی
تاریخ:
1399/01/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی محمودی
تاریخ:
1399/01/22

سوالات متداول